Югра

Органоминерален препарат ЮГРА получен чрез биотрансформация на тор от птици , Препаратът съдържа ризосферна микрофлора и екстрацелуларните й ензимни системи, имобилизирани върху хуминовите киселини на биоразграден лигнит, леонардитов тип.

Състав: Съдържа до 15 % природен зеолит, клиноптилолитов тип. Съдържанието на хуминови киселини в препарата е почти половината от общата органика, като преобладават хуминовите и фулвокиселините. Високото съдържание на хумусни субстанции, наличието на природен зеолит и ризосферна микрофлора гарантират успешно въздействие върху структурата на почвата и имат незаменим стимулиращ развитието на растенията ефект. Препаратът осъществява протекторно влияние срещу почвени патогени. Стимулира развитието на растенията, повишава общата фотосинтезираща повърхност, подобрява декоративния им вид, увеличава обема на цветовете и повишава добивите.

Приложение: Предназначен е за основно торене на всички видове цветя, зеленчуци и овощни растения в доза 300-350 г/м2. Има 3 години депо действие. Може да се прилага като добавка към торфенопочвени и торфени смески от 2 – 5 кг/м2.

Skills

Posted on

October 7, 2017