БИОИНТЕХ

Център за изследване и развитие
За нас
Биоинтех
Център за изследване и развитие “Биоинтех” е основан в съгласие със стратегията на Европейския съюз за разрастване на ролята на изследователските и развойни дейности, както и превръщането на научното познание в образователни и технологични иновации.

Той подпомага научните изследвания и развитието в областта на здравеопазването, биоземеделието, информационните и комуникационните технологии посредством взаимодействие между различни експерти от български и европейски университети, изследователски организации, индустриални и социални институции.

За нас
Център за изследване и развитие “Биоинтех” е основан в съгласие със стратегията на Европейския съюз за разрастване на ролята на изследователските и развойни дейности, както и превръщането на научното познание в образователни и технологични иновации.

Той подпомага научните изследвания и развитието в областта на здравеопазването, биоземеделието, информационните и комуникационните технологии посредством взаимодействие между различни експерти от български и европейски университети, изследователски организации, индустриални и социални институции.

Биоинтех
Продукти

ПЛАНТАГРА

 

КОСЕКС

 

ХИДРООПТИМА

 

СВЪРШЕТЕ СЕ С НАС

+359 894 390 331

office@biointech.org

 

Улица "Абоба" No.1, София

 

+359 894 390 331

office@biointech.org

 

Улица "Абоба" No.1, София