Хуминови киселини

Хуминовите киселини представляват алкален екстракт от леонардит. Воден разтвор на натриеви и калиеви хумати със съдържание на хумусни субстанции в разтвора 1.5-1.7%. Съдържание на хуминови киселини – 90% от общото съдържание на хумъсни субстанции.

Хумификацията е природен процес на превръщане на органичната материя в хумусните вещества чрез геомикробиален механизъм. Завършването на това превръщане до хуминови киселини определя евентуалното им отлагане в почвата. Няма познат подобен друг природен биосинтетичен процес, при който да се обхваща в комплекс от “отворена” система, където няма “затворен” контрол на ензимите, клетъчните структури, мембранен и клетъчен транспорт, освен хумификацията. Изглежда невъзможно да се открият две молекули хуминови киселини с еднаква структура. Традиционно хумусните субстанции са били дефинирани по тяхната водоразтворимост с произволно рН и молекулна маса. Използването на множество названия за обяснение на комерсиални продукти от хумусни субстанции, които често водят до объркване. Хумати, хуминови киселини, леонардит, кафяви въглища, лигнит, прах от лигнит, окислен лигнит, оводнен лигнит, хумалит, фулво киселини, фулвати, улмо киселини, хуминови шисти, хумусни въглища, торф, мъртва органична материя и др. са само малка част от използваните при търговията названия на материали, съдържащи хумусни субстанции . Леонардит, сапропели, торф, хумалит и хумат са природно разпространени материали, богати на хуминови други органични киселини.

Леонардитът е естествен продукт на окислена форма на лигнитни въглища, които са много богати на хуминови киселини.

Хуминови субстанции от най-високо качество се получават от добре окислени въглеродни вещества, бедни на соли.

В кафявите въглища и лигнита съдържанието на хумусоподобни субстанции е от 17 до 80%.

Хуминовите киселини (ХК) в леонардита се различават от тези в почвата по детайлите на своята структура.

Хумусните вещества (ХВ) са незаменим природен продукт и един от основните фактори за повишаване почвеното плодородие, както и биологични стимулатори за растежа и развитието на растителните организми . Счита се, че едно от най важните им свойства е тяхната биологична активност, която се дължи на способността им да образуват комплекси с макро и микроелементите, като тези вещества се придвижват лесно в растенията. Могат да образуват колоидни системи с ацидофилни свойства. Реактивоспособността им се дължи на функционалните им групи. Хумусните субстанции са донор и акцептор на електрони и Н+ йони, т.е те могат да участват в редица окислително-редукционни системи.

Те подобряват на минералното хранене на растенията с N, Р и Mg, което се отразява върху общото им вегетативно и генеративно развитие. При листното третиране на растенията с хуминови киселини на варувани почви се подобрява усвояването на N, P, Ca, Mg, Cu, Zn, и Mn. При царевицата са известни проучвания, свързани с действието на калиевия хумат върху показатели на водния режим, фотосинтетичната активност и добивността на родителски линии и хибриди .Добивът зърно се повишава от 12 до 18%. Повишава се протеиновото съдържание и количеството на мазнините. Третираните зеленчуци са с повишена устойчивост на неблагоприятни условия и болести. Добивите се повишават средно с 10%. Декоративните качества на третирани цветни култури се подобряват.

Начин на приложение:

За листно третиране – и мл/л или 50-80 мл/дка

За добавка в хранителни разтвори за хидропоник или фертигация – 2-3 мл/л

Skills

Posted on

October 7, 2017