ХИДРООПТИМА 3MAX-3 ЗА ЦЪФТЕЖ

Течен NPK тор за хидропоник с магнезий
Кат. No. R 0015
Рег. No. ЕС ТОР

ХИДРООПТИМА 3max е специално формулирана серия от течни торове, даваща на специалистите-градинари свободата да комбинират трите компонента в разнообразие от концентрации, което води до получаванетна хранителни разтвори с различни съотношения между макроелементите. Това позволява серията да се използва през всички фази на развитие на растенията.
Хидрооптима 3max-3 е течен NPK тор, част от трикомпонентна система за хидропоник
Хидрооптима 3max.
NPK 2 – 5.5 – 8.4 – 2 (MgO) / Общ N – 2%
Амониев N – следи; Нитратен N – 2.00%; Р2О5 – 5.46%; К2О – 8.43%;
MgO – 2.1% (Mg като MgSO4)
Комплексообразувател – лигносулфонат
Обемна плътност: 1.152

Приложение: Използва се задължително заедно с Хидрооптима 3max – 1 и 2 в количество 0.5-4 мл/л в зависимост от фазата на развитие. Предназначен е за използване във всички фази на развитие при всички видове растения, отглеждани в торфени, кокосови и други субстрати и за фертигация на почвени култури.

Skills

Posted on

October 7, 2017