ХИДРООПТИМА 3MAX-2 С МИКРОЕЛЕМЕНТИ

Течен NPK тор за хидропоник с калций и микроелементи
Рег. No. ЕС ТОР
Кат. No. R 0016

ХИДРООПТИМА 3max е специално формулирана серия от течни торове, даваща на специалистите-градинари свободата да комбинират трите компонента в разнообразни концентрации, което води до получаването на подхранващи разтвори с различни съотношения между макроелементите. Това позволява серията да се използва през всички фази на развитие на растенията.
Хидрооптима 3max-2 е течен NPK тор, част от трикомпонентна система за хидропоник
NPK 8.5 – 0 – 0 – 10 (CaO), Общ N – 8.5%
Амониев N – следи; Нитратен N – 5.9%; Амиден N – 2.2 %, СаО – 10%
Микроелементи: Fe – 0.1% (Fe – DTPA; Fe – EDDHA); Mn – 0.05% (Mn – EDTA); Cu – 0.012%
(Cu нитрат); Zn – 0.015% (Zn нитрат); Mo – 0.002% (амониев молибдат); Co – 0.0007%
(Co нитрат); B – 0.017% (Na борат)
Комплексообразувател – лигносулфонат
Обемна плътност: 1.188
Приложение: Използва се задължително заедно с Хидрооптима 3max – 1 и 3 в количество 0.5-4 мл/л в зависимост от фазата на развитие.
Предназначен е за използване във всички фази на развитие при всички видове растения, отглеждани в торфени, кокосови и други субстрати и за фертигация на почвени култури.

Skills

Posted on

October 7, 2017