ХИДРООПТИМА 3MAX-1 ЗА РАСТЕЖ

Течен NPK тор за хидропоник
Кат. No. R 0014
Рег. No. ЕС ТОР

ХИДРООПТИМА 3max е специално формулирана серия от течни торове, даваща на специалистите-градинари свободата да комбинират трите компонента в разнообразни концентрации, което води до получаванетна хранителни разтвори с различни съотношения между макроелементите. Това позволява серията да се използва през всички фази на развитие на растенията.
Хидрооптима 3max-1 е течен NPK тор, част от трикомпонентна система за хидропоник Хидрооптима 3max.
NPK 6.6 – 6.2 – 10.8 / Общ N – 6.61%
Амониев N – 0.84%; Нитратен N – 2.00%; амиден N – 3.7 %; Р2О5 – 6.2%; К2О – 10.84%
Комплексообразувател – лигносулфонат
Обемна плътност: 1.161
Приложение: Използва се задължително заедно с Хидрооптима 3max – 2 и 3 в
количество 0.5-4 мл/л в зависимост от фазата на развитие.
Предназначен е за използване във всички фази на развитие при всички видове
растения, отглеждани в торфени, кокосови и други субстрати и за фертигация на
почвени култури.

Skills

Posted on

October 7, 2017