Плантагра Класик

ПЛАНТАГРА – ЕДИН ПРЕПАРАТ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО и добивите на селскостопанските култури

Биопрепарат на база полезна микрофлора и екстрацелуларните й ензимни системи, имобилизирана върху калиеви хумати, получени от биоразграден лигнит, леонардитов тип.  Стимулира развитието на растенията, повишава общата фотосинтезираща повърхност, увеличава сухоустойчивостта им, повишава добивите и подобрява качеството на зърното. ПЛАНТАГРА е мощен антистрес агент. Смесима е с всички торове и растителнозащитни препарати. Не се препоръчва смесването с мед-съдържащи пестициди, които инхибират развитието на полезната микрофлора, инокулирана в препарата.
В зависимост от хибрида, Плантагра повишава добивите  на царевица до 10%, протеините – до 20% и мазнините – до 15%.
Когато се използва за цветни култури, подобрява декоративния им вид,  увеличава обема на цветовете и устойчивостта им към болести. Препоръчва се също за зеленчукови култури и овощни видове.

Препоръчваме следните третирания за отделните групи растения:

Цветя и зеленчуци

 1. Цветя , домати, пипер, патладжан  – веднага след разсаждане  до встъпване в плододаване през две седмици с концентрация 1 до 1,2 мл/литър – пръскане. При цветните култури се преустановява пръскането при формиране на бутони. При домати след встъпване в плододаване при нужда или през 3 седмици. Няма карантинен срок. Безвреден!
 2. Цветя за рязан цвят – да се пръскат веднага след разсаждане с 50 мл/дка и след това редовно с по 60 мл/дка.
 3. Картофи във фаза цъфтеж – 50-80 мл/дка. Двукратно през седмица.
 4. Корнишони – след разсаждане и след това през 15 дни два пъти.
 5. За луковични – по време на бутонизация – 1,2 мл/литър – пръскане

Овощни видове и лозя:

 1. Ягоди, касис, малини, арония и други ягодоплодни култури и плодни дръвчета – съвместно с другите пръскания в доза 1,2 мл/литър или 50-80 мл/дка. Може да се пръска и по време на цъфтеж за повишаване на зъвръзите. Безвреден за пчелите.
 2. Лозя – еднократно при добре разлистени лозя в същата доза – може с други пестициди. Не се препоръчва повече от два пъти, за да не потъмнее виното. Може да се пръска и при плододаване за намаляване инфекцията от оидиум, но на десертните грозда.

Полски култури:

 1. Пшеница – съвместно с третирането с хербициди от 50 до 80 мл/дка в зависимост от мощността на развитие на посева. Много добри резултати върху протеиновото съдържание има през фаза цъфтеж, но е икономически неоправдано мачкането на посева.
 2. Царевица – двукратно внасяне от 80 до 150 мл/дка във фаза от 8 до 10 лист. Много добри резултати се получават и във фаза изметляване.
 3. Слънчоглед – двукратно – при първото пръскане с хербициди – 50 мл/дка и второ по време на бутонизацията на растенията в доза 100-120 мл/дка.
 4. Соя и фасул – след поникване и по време на цъфтежа с по 30 и 50 мл/дка.
 5. Рапица – във фаза 3-4 лист и  бутонизация с по 50 и 80 мл/дка.

 

Skills

Posted on

October 7, 2017