Микробтима за повишаване на коренова маса и цъфтеж

Кат. No. R 0020

Микробтима е продукт, който съдържа 6 разновидности на полезни бактерии, които повишават жизнените функции на растението и най-вече повишават кореновата маса. Увеличението на кореновата маса дава възможност за усвояване на хранителни вещества, по-бързо и по-добре. По този начин се увеличава производителността на вашите растения.

Микробиологичен инокулат: Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus amyloliqefaciens, Bacillus pumilus, Bacillus licheniformis, Paenibacillus azotofixans, Bacillus mycоides, Bacillus laterosporus, Bacillus macerans, Bacillus polymyxa, Bacillus cereus, Bacillus pasteurii, Paenibacillus polymyxa, с общ CFU 107/g

Приложение: Прилага се като допълнение към хранителни разтвори за хидропоник (2 мл/л през първите 4 седмици от развитие на растението) и за третиране на семена, като се добавя в разтворите за обеззаразяване (при царевица – 30-40 мл/кг семена; зимни житни – 5-8 мл/кг семена). При третиране на полски култури се прилага в доза 50-80 мл/дка еднократно.

  • Царевица – вегетационно във фаза 8-10-ти лист в доза 50-80 мл/дка;
  • Домати – внася се чрез поливане и пръскане в периода от разсаждане до прибиране на реколтата в доза 50-200 мл/дка;
  • Картофи – внася се вегетационно във фаза цъфтеж в доза 50-200 мл/дка;
  • Цветя и медицински растения – внася се чрез поливане и пръскане след прихващане на разсада през 15 дни в доза 50-200 мл/дка.

Особени изисквания: Да се избягва смесване с бордолезов разтвор и препарати на базата на меден оксихлорид.

Skills

Posted on

October 7, 2017