Микробтима за растеж

Кат. No. R 0019
Микробтима за растеж е течен микробиален тор, съдържащ 11 щама бактерии. Увеличава биоразнообразието в кореновата зона и подобрява минералното хранене на растенията. Приложен листно или почвено, повишава добивите, протеиновото и масленото съдържание на зърното, устойчивостта към стрес-факторите на средата.

Микробиологичен инокулат: Arthrobacter globiformis, Bacillus brevis, Bacillus coagulans, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus polymyxa, Bacillus pumilus, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis canadiensis, Paenibacillus polymyxa, с CFU – до 107 кл/мл.

Приложение: Прилага се като допълнение към хранителни разтвори за хидропоник (2 мл/л през първите 4 седмици от развитие на растението) и за третиране на семена, като се добавя в разтворите за обеззаразяване (при царевица – 30-40 мл/кг семена; зимни житни – 5-8 мл/кг семена). При третиране на полски култури се прилага в доза 50-80 мл/дка еднократно.

  • Царевица – вегетационно във фаза 8-10-ти лист в доза 50-80 мл/дка;
  • Домати – внася се чрез поливане и пръскане в периода от разсаждане до прибиране на реколтата в доза 50-200 мл/дка;
  • Картофи – внася се вегетационно във фаза цъфтеж в доза 50-200 мл/дка;
  • Цветя и медицински растения – внася се чрез поливане и пръскане след прихващане на разсада през 15 дни в доза 50-200 мл/дка.

Особени изисквания: Да се избягва смесване с бордолезов разтвор и препарати на базата на меден оксихлорид.

Skills

Posted on

October 7, 2017