ЗА МОЩНО И БЪРЗО РАЗВИТИЕ НА КОРЕНОВАТА СИСТЕМА

Състав: Природен зеолит – клиноптилолитов тип – 95% биотрансформиран леонардит с микробиален инокулат-5%.

Природен продукт.

Микробиологичен инокулат Плантагра: Trichoderma viride, T.harzianum, Pseudomonas putida и полезни бактерии от род Bacillus с общ CFU – до 10 8 бр.кл/ cm3

Приложение: Прилага се в зоната на кореновата система на растенията преди разсаждане на зеленчукови, цветни и декоративни растения. Доза –10-12г на растение (една супена лъжица). Може да се размесва с торфени смеси при доза 40-50 г /10 л торфен субстрат. При компостиране на растителни остатъци дозата е 0.5-1 kg/m 3.

Повишава общия декоративен вид на цветя, увеличава добивите до 25%.

Повишава устойчивостта на растенията срещу абиотични и биотични стресови фактори на средата.

Съхранение: Да се съхранява в сухи и проветриви помещение, без пряка слънчева светлина при плюсова температура, далеч от достъп на деца и животни, отделно от хранители продукти и фуражи.

Продуктът е практически неотровен и не съдържа вредна микрофлора.

Мерки за безопасност: Да се използват ръкавици. При попадане в очите и кожата да се измие обилно с вода.