МИКРОБТИМА ЦЪФТЕЖ

ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад. При листно и кореново третиране се прилага в доза 50-200 мл/дка или...

МИКРОБТИМА РАЗТЕЖ

ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад. При листно и кореново третиране се прилага в доза 50-200 мл/дка или...

МИКРОБТИМА ПРОТЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад. При листно и кореново третиране се прилага в доза 50-200 мл/дка или...