ХИДРООПТИМА

ХИДРООПТИМА 3MAX-1 РАСТЕЖ

Течен NPK тор за хидропоник

ХИДРООПТИМА 3max е специално формулирана серия от течни торове, даваща на специалистите-градинари свободата да  комбинират трите компонента в разнообразни концентрации, което води до получаването на хранителни разтвори с различни съотношения между макроелементите. Това позволява серията да се използва през всички фази на развитие на растенията.
Хидрооптима 3max-1  е течен NPK тор, част от трикомпонентна система за хидропоник Хидрооптима 3max.
NPK 6.6 – 6.2 – 10.8 / Общ N – 6.61%
Амониев N – 0.84%; Нитратен N – 2.00%; амиден N – 3.7 %; Р2О5 – 6.2%; К2О – 10.84%
Комплексообразувател – лигносулфонат
Обемна плътност: 1.161
Приложение: Използва се задължително заедно с Хидрооптима 3max – 2 и 3 в количество 0.5-4 мл/л в зависимост от фазата на развитие.
Предназначен е за използване във всички фази на развитие при всички видове растения, отглеждани в торфени, кокосови и други субстрати и за фертигация на почвени култури.

Разфазовки – 50мл, 500мл, 1л, 5л, 20л

ХИДРООПТИМА 3MAX-2 С МИКРОЕЛЕМЕНТИ

Течен NPK тор за хидропоник с калций и микроелементи

ХИДРООПТИМА 3max е специално формулирана серия от течни торове, даваща на специалистите-градинари свободата да  комбинират трите компонента в разнообразни концентрации, което води до получаването на подхранващи разтвори с различни съотношения между макроелементите. Това позволява серията да се използва през всички фази на развитие на растенията.
Хидрооптима 3max-2 е течен NPK тор, част от трикомпонентна система за хидропоник
NPK 8.5 – 0 – 0 – 10 (CaO), Общ N – 8.5%
Амониев N – следи; Нитратен N – 5.9%; Амиден N – 2.2 %, СаО – 10%
Микроелементи:  Fe – 0.1% (Fe – DTPA; Fe – EDDHA); Mn – 0.05% (Mn – EDTA); Cu – 0.012%
(Cu нитрат); Zn – 0.015% (Zn нитрат); Mo – 0.002% (амониев молибдат); Co – 0.0007%
(Co нитрат); B – 0.017% (Na борат)
Комплексообразувател – лигносулфонат
Обемна плътност: 1.188
Приложение: Използва се задължително заедно с Хидрооптима 3max – 1 и 3 в количество 0.5-4 мл/л в зависимост от фазата на развитие.

Разфазовки – 50мл, 500мл, 1л, 5л, 20л

ХИДРООПТИМА 3MAX-3 ЦЪФТЕЖ

Течен NPK тор за хидропоник с магнезий

ХИДРООПТИМА 3max е специално формулирана серия от течни торове, даваща на специалистите-градинари свободата да  комбинират трите компонента в разнообразие от концентрации, което води до получаванетна хранителни разтвори с различни съотношения между макроелементите. Това позволява серията да се използва през всички фази на развитие на растенията.
Хидрооптима 3max-3 е течен NPK тор, част от трикомпонентна система за хидропоник Хидрооптима 3max.
NPK 2 – 5.5 – 8.4 – 2 (MgO) / Общ N – 2%
Амониев N – следи; Нитратен N – 2.00%; Р2О5 – 5.46%; К2О – 8.43%;
MgO – 2.1% (Mg като MgSO4)
Комплексообразувател – лигносулфонат
Обемна плътност: 1.152
Приложение: Използва се задължително заедно с Хидрооптима 3max – 1 и 2 в количество 0.5-4 мл/л в зависимост от фазата на развитие. Предназначен е за използване във всички фази на развитие при всички видове  растения, отглеждани в торфени, кокосови и други субстрати и за фертигация на почвени култури.

Разфазовки – 50мл, 500мл, 1л, 5л, 20л

ХИДРООПТИМА MAX-А ЦЪФТЕЖ

Разфазовки – 50мл, 500мл, 1л, 5л, 20л

ХИДРООПТИМА MAX-А РАЗТЕЖ

Разфазовки – 50мл, 500мл, 1л, 5л, 20л

ХИДРООПТИМА MAX-В ЦЪФТЕЖ

Разфазовки – 50мл, 500мл, 1л, 5л, 20л

ХИДРООПТИМА MAX-В РАЗТЕЖ

Разфазовки – 50мл, 500мл, 1л, 5л, 20л