МИКРОБТИМА

МИКРОБТИМА ЦЪФТЕЖ

ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад.

При листно и кореново третиране се прилага в доза 50-200 мл/дка или 1-1,2мл/л, 2-4 пъти по време на вегетация.

За третиране чрез фертигация – 2 мл/л през 15 дни от прихващане на растението; при хидропонно култивиране – 2 мл/л хидропонен разтвор.

За третиране на семена, луковици и кореноплодни – като се добавя в разтворите за обеззаразяване в доза 3-8 мл/кг семена, луковици и кореноплодни

 

СЪХРАНЕНИЕ: Продуктът е практически неотровен и не съдържа вредна микрофлора.

Да се съхранява в помещения без пряка слънчева светлина при плюсова температура, далеч от достъп на деца и животни, отделно от хранителни продукти и фуражи.

РЕЗУЛТАТИ: Продуктът е концентрирана смес от полезни микроорганизми, включително азот-фиксатори. Активизира микробиологичните процеси в ризосферата. Използването му е предпоставка за увеличаване на добивите до 20%. Максимизира растежа и цъфтежа. Подобрява жизнените функции на растението, като отделя в средата ензими, фитохормони и други вещества, стимулиращи растителния метаболизъм. Мобилизира хранителните вещества в почвата и подобрява тяхното усвояване. Ускорява цъфтежа. Увеличава броя на цветовете и подобрява тяхното качество. Повишава устойчивостта на растенията към абиотичен и биотичен стрес. Подобрява цялостния хабитус на растенията.

ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ: Да се избягва смесване с бордолезов разтвор и препарати на базата на меден оксихлорид.

Какво е Микробтима Цъфтеж?

Микробтима Цъфтеж е течен микробиален тор за бързо и мощно развитие, специално разработен за използване при всички хранителни и растителнозащитни програми за всички видове растения. Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад.

 

Състав:

Микробиологичен инокулат, съдържащ 13 щама бактерии: Bacillu s subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus pumilus, Bacillus licheniformis,Paenibacillus azotoxans, Bacillus mycоides, Bacillus laterosporus, Bacillus macerans, Bacillus polymyxa, Bacillus cereus, Bacillus pasteurii, Paenibacillus polymyxa, с общ CFU 10 7/g

Химичен състав: N-0.39%; P-0.05%; K-0.05%; Ca-0.05%; Mg-0.05%; Na- 0.05%; C- 0.86%; Fe-0.959 mg/l; Zn-0.429 mg/l; Cu-1,07 mg/l

Чрез грижи за цялосния хабитус на вашите растения – до оптимални добиви.

Стимулирането на корените на Вашите растения чрез третиране с Микробтима ще доведе до подобряване на тяхното функциониране и постигане на оптимална реколта.

ПРЕПАРАТЪТ Е БЕЗВРЕДЕН ЗА ПЧЕЛИ!

МИКРОБТИМА РАЗТЕЖ

ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад.

При листно и кореново третиране се прилага в доза 50-200 мл/дка или 1-1,2мл/л, 2-4 пъти по време на вегетация.

За третиране чрез фертигация – 2 мл/л през 15 дни от прихващане на растението; при хидропонно култивиране – 2 мл/л хидропонен разтвор.

За третиране на семена, луковици и кореноплодни – като се добавя в разтворите за обеззаразяване в доза 3-8 мл/кг семена, луковици и кореноплодни

СЪХРАНЕНИЕ: Продуктът е практически неотровен и не съдържа вредна микрофлора. Да се съхранява в помещения без пряка слънчева светлина при плюсова температура, далеч от достъп на деца и животни, отделно от хранителни продукти и фуражи.

РЕЗУЛТАТИ: Повечето изследвания показват, че ключът към по-големи добиви се крие в здравите и силно развити растения. Микробтима оптимизира растежа на растенията и повишава добивите с до 20 %.

Подобрява достъпността и усвояването на азота и фосфора. Увеличава биоразнообразието в кореновата зона и подобрява минералното хранене на растенията. Повишава протеиновото и масленото съдържание на някои зърнени култури. Повишава устойчивостта към абиотичните и биотичните стрес-фактори на средата.

Подобрява цялостния хабитус на растенията.

ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ: Да се избягва смесване с бордолезов разтвор и препарати на базата на меден оксихлорид.

Какво е Микробтима Растеж?

Микробтима Разтеж е течен микробиален тор за бързо и мощно развитие, специално разработен за използване при всички хранителни и растителнозащитни програми за всички видове растения. Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад.

Състав:

Микробиологичен инокулат, съдържащ 11 щама ризосферни бактерии: Arthrobacter globiformis, Bacillus brevis, Bacillus coagulans, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus polymyxa, Bacillus pumilus, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis  7 canadensis, Paenibacillus polymyxa, с CFU – до 107 кл/мл.

Химичен състав: N-0.39%; P-0.05%; K-0.05%; Ca-0.05%; Mg-0.05%; Na- 0.05%; C- 0.60%; Fe-4,04 mg/l; Zn-0.398 mg/l; Cu-1,09 mg/l

Чрез грижи за цялосния хабитус на вашите растения – до оптимални добиви.

Стимулирането на корените на Вашите растения чрез третиране с Микробтима ще доведе до подобряване на тяхното функциониране и постигане на оптимална реколта.

ПРЕПАРАТЪТ Е БЕЗВРЕДЕН ЗА ПЧЕЛИ!

МИКРОБТИМА ПРОТЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад.

При листно и кореново третиране се прилага в доза 50-200 мл/дка или 1-1,2мл/л, 2-4 пъти по време на вегетация.

За третиране чрез фертигация – 2 мл/л през 15 дни от прихващане на растението; при хидропонно култивиране – 2 мл/л хидропонен разтвор.

За третиране на семена, луковици и кореноплодни – като се добавя в разтворите за обеззаразяване в доза 3-8 мл/кг семена, луковици и кореноплодни

СЪХРАНЕНИЕ: Продуктът е практически неотровен и не съдържа вредна микрофлора. Да се съхранява в помещения без пряка слънчева светлина при плюсова температура, далеч от достъп на деца и животни, отделно от хранителни продукти и фуражи.

РЕЗУЛТАТИ: Продуктът спомага за развиване способността на кореновата система да образува симбиотични взаимоотношения с полезните гъби и бактерии, които водят до оптимизиране приема на хранителни елементи. Стимулира развитието на кореновата система, което би довело до подобряване на потенциала на растенията за усвояване на вода и хранителни вещества. По този начин се постига максимално развитие на корените – разклонения, коренова плътност, коренова маса, ефективност и оттам – оптимална реколта. Инокулираната микориза спомага за биологично разграждане на отмрелия коренов материал и осигурява по-добро хранене. Повишава сухоустойчивостта и жароустойчивостта на растенията,както и устойчивостта им към биотичен стрес. Увеличава добива до 20%. Подобрява цялостния хабитус на растенята. Повишава протеиновото и масленото съдържание.

Какво е Микробтима Протект?

Микробтима Протект е течен микробиален тор, модифициращ кореновата зона и повишаващ кореновата маса, специално разработен за използване при всички хранителни и растителнозащитни програми за всички видове растения. Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад.

Състав:

Микробиологичен инокулат, съдържащ 11 щама бактерии и гъби: Trichoderma koningii, Trichoderma viride, Trichoderma harzianum,Glomus aggregatum, Glomus intraradices, Glomus mosseae, Rhizopogon amylopogon, Rhizopogon fulvigleba, Rhizopogon villosulus, Pseudomonas putida, Pseudomonas chlororaphis с общ CFU – до 107 бр.кл/мл

Химичен състав: N-0.39%; P-0.05%; K-0.05%; Ca-0.05%; Mg-0.05%; Na- 0.05%; C- 1,99 %

Чрез грижи за цялосния хабитус на вашите растения – до оптимални добиви.

Стимулирането на корените на Вашите растения чрез третиране с Микробтима ще доведе до подобряване на тяхното функциониране и постигане на оптимална реколта.

ПРЕПАРАТЪТ Е БЕЗВРЕДЕН ЗА ПЧЕЛИ!

МИКРОБТИМА АЗОТОБАКТЕР