ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад.

При листно и кореново третиране се прилага в доза 50-200 мл/дка или 1-1,2мл/л, 2-4 пъти по време на вегетация.

За третиране чрез фертигация – 2 мл/л през 15 дни от прихващане на растението; при хидропонно култивиране – 2 мл/л хидропонен разтвор.

За третиране на семена, луковици и кореноплодни – като се добавя в разтворите за обеззаразяване в доза 3-8 мл/кг семена, луковици и кореноплодни

СЪХРАНЕНИЕ: Продуктът е практически неотровен и не съдържа вредна микрофлора.

Да се съхранява в помещения без пряка слънчева светлина при плюсова температура, далеч от достъп на деца и животни, отделно от хранителни продукти и фуражи.

РЕЗУЛТАТИ: Продуктът е концентрирана смес от полезни микроорганизми, включително азот-фиксатори. Активизира микробиологичните процеси в ризосферата. Използването му е предпоставка за увеличаване на добивите до 20%. Максимизира растежа и цъфтежа. Подобрява жизнените функции на растението, като отделя в средата ензими, фитохормони и други вещества, стимулиращи растителния метаболизъм. Мобилизира хранителните вещества в почвата и подобрява тяхното усвояване. Ускорява цъфтежа. Увеличава броя на цветовете и подобрява тяхното качество. Повишава устойчивостта на растенията към абиотичен и биотичен стрес. Подобрява цялостния хабитус на растенията.

ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ: Да се избягва смесване с бордолезов разтвор и препарати на базата на меден оксихлорид.

Какво е Микробтима Цъфтеж?

Микробтима Цъфтеж е течен микробиален тор за бързо и мощно развитие, специално разработен за използване при всички хранителни и растителнозащитни програми за всички видове растения. Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад.

Състав:

Микробиологичен инокулат, съдържащ 13 щама бактерии: Bacillu s subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus pumilus, Bacillus licheniformis,Paenibacillus azotoxans, Bacillus mycоides, Bacillus laterosporus, Bacillus macerans, Bacillus polymyxa, Bacillus cereus, Bacillus pasteurii, Paenibacillus polymyxa, с общ CFU 10 7/g

Химичен състав: N-0.39%; P-0.05%; K-0.05%; Ca-0.05%; Mg-0.05%; Na- 0.05%; C- 0.86%; Fe-0.959 mg/l; Zn-0.429 mg/l; Cu-1,07 mg/l

Чрез грижи за цялосния хабитус на вашите растения – до оптимални добиви.

Стимулирането на корените на Вашите растения чрез третиране с Микробтима ще доведе до подобряване на тяхното функциониране и постигане на оптимална реколта.

ПРЕПАРАТЪТ Е БЕЗВРЕДЕН ЗА ПЧЕЛИ!