ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад.

При листно и кореново третиране се прилага в доза 50-200 мл/дка или 1-1,2мл/л, 2-4 пъти по време на вегетация.

За третиране чрез фертигация – 2 мл/л през 15 дни от прихващане на растението; при хидропонно култивиране – 2 мл/л хидропонен разтвор.

За третиране на семена, луковици и кореноплодни – като се добавя в разтворите за обеззаразяване в доза 3-8 мл/кг семена, луковици и кореноплодни

СЪХРАНЕНИЕ: Продуктът е практически неотровен и не съдържа вредна микрофлора. Да се съхранява в помещения без пряка слънчева светлина при плюсова температура, далеч от достъп на деца и животни, отделно от хранителни продукти и фуражи.

РЕЗУЛТАТИ: Повечето изследвания показват, че ключът към по-големи добиви се крие в здравите и силно развити растения. Микробтима оптимизира растежа на растенията и повишава добивите с до 20 %.

Подобрява достъпността и усвояването на азота и фосфора. Увеличава биоразнообразието в кореновата зона и подобрява минералното хранене на растенията. Повишава протеиновото и масленото съдържание на някои зърнени култури. Повишава устойчивостта към абиотичните и биотичните стрес-фактори на средата.

Подобрява цялостния хабитус на растенията.

ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ: Да се избягва смесване с бордолезов разтвор и препарати на базата на меден оксихлорид.

Какво е Микробтима Растеж?

Микробтима Разтеж е течен микробиален тор за бързо и мощно развитие, специално разработен за използване при всички хранителни и растителнозащитни програми за всички видове растения. Прилага се самостоятелно или като допълнение към хранителни и други разтвори за листно, кореново (почвено или хидропонно) третиране, както и за третиране на семена, луковици и разсад.

Състав:

Микробиологичен инокулат, съдържащ 11 щама ризосферни бактерии: Arthrobacter globiformis, Bacillus brevis, Bacillus coagulans, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus polymyxa, Bacillus pumilus, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis  7 canadensis, Paenibacillus polymyxa, с CFU – до 107 кл/мл.

Химичен състав: N-0.39%; P-0.05%; K-0.05%; Ca-0.05%; Mg-0.05%; Na- 0.05%; C- 0.60%; Fe-4,04 mg/l; Zn-0.398 mg/l; Cu-1,09 mg/l

Чрез грижи за цялосния хабитус на вашите растения – до оптимални добиви.

Стимулирането на корените на Вашите растения чрез третиране с Микробтима ще доведе до подобряване на тяхното функциониране и постигане на оптимална реколта.

ПРЕПАРАТЪТ Е БЕЗВРЕДЕН ЗА ПЧЕЛИ!